Odkvapové systémy

Základné informácie

Základné informácie KJG Základné informácie KJG

Použitie jednotlivých materiálov

materiál farebnosť po zvetraní materiál úprava bez údržby živostnosť (roky) spojovanie
Pozink šedá - strieborná šedá ocel pozinkovaná pozinkované nie 7 - 20 letovanie, nity
Titán-zinok svetlo šedá modro šedá zliatina ZnTiCu bez úpravy áno 40 - 80 letovanie, nity
Titán-zinok predzvetralý modro šedá modro šedá zliatina ZnTiCu bez úpravy áno 40 - 80 letovanie, nity
Nerez strieborná strieborná nerez pocínovaná pocínované áno 50 - 70 letovanie, nity
Meď medená hnedá - zelená zliatina CuZn bez úpravy áno 60 - 90 letovanie, nity
Pozink farebný podľa farby podľa farby ocel pozinkovaná farbené práškom áno 20 - 40 silikón, nity
Hliník farebný podľa farby podľa farby hliník farbené práškom áno 50 - 70 silikón, nity

Dĺžka životnosti materiálov je závislá od údržby materiálov a vplyvom charekteristiky prostredia.

Možnosti spojovania jednotlivých materiálov

Pozink Titán-zinok Nerez Meď Hliník
Pozink - A A N A
Titán-zinok A - A N A
Nerez A A - A A
Meď N N A - N
Hliník A A A N -

A - ANO, je možné kombinovanie týchto materiálov
N - NIE, nedoporučuje sa kombinovanie týchto materiálov 

Základné informácie KJG

Základné informácie
Základné informácie
Pozink
Pozink
Meď
Meď
Titán-zinok
Titán-zinok
Nerez
Nerez
Pozink farebný
Pozink farebný
Hliník farebný
Hliník farebný
 

Najnovšie príspevky

Partneri

Akcie

Akcia

Kontakt na nás

Sobôtka 5687
Rimavská Sobota, 979 01, Slovensko

047 / 58 11 306, 0915/ 802 398
e-mail: mbsstrechy@mbsstrechy.sk